Zrób to…

Dz 21, 23 a
Zrób więc to, co ci mówimy.

Oho, to nie takie proste!
Chyba wolę zrobić to, co sama chcę, a nie to, co mi każe ktoś inny, nawet wspólnota.
Posłuszeństwo jest bardzo trudne.
Potrzeba zaufania do wydających polecenie; potrzeba pewności, że wspólnota lepiej wie niż pojedynczy człowiek; potrzeba pokory, by uznać racje przełożonych; potrzeba …

To naprawdę nie jest łatwe!