Wyrzec się wszystkiego?

Łk 14, 33
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Wyrzec się wszystkiego?
Czy to nie za wiele?
Panie chyba nie oczekujesz, że wyrzucę wszystko, co mam?

Chcę być Twoim uczniem i wiem, że nie oczekujesz ode mnie rzeczy niemożliwych.
Może więc chodzi o to, by nie przywiązywać się do swojej własności?
O to, by zdobywanie nie stało się celem życia?
A może o to, by umieć się podzielić tym, co mam (nawet cennym) z innymi?
A może także o to, że strata czegokolwiek nie powinna stać się tragedią?

Panie, ucz mnie, proszę, być Twoim uczniem, ucz mnie wyrzekać się wszystkiego.