Wyjdź!

Rdz 12,1
Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.

Pan Bóg często kieruje do człowieka takie wezwanie. W Biblii występuje ono 30 razy. Podobnie: idź – 199 razy, chodź – 48 razy.
To musi być ważne!
Pan Bóg wzywa do wyjścia, tzn. do porzucenia tego, co stare; tego, do czego tak bardzo przyzwyczailiśmy się. Wzywa, żeby podjąć nowe zadania, nowy kierunek.
To nie jest łatwe. I często człowiek tłumaczy się, że jest za stary, za słaby, że się nie nadaje, …
A tak naprawdę, to chyba boi się zmian.
A tak naprawdę, to chyba boi się zaufać Panu Bogu.
Jeśli odnajdujesz siebie w takiej sytuacji, jeśli się boisz, poczytaj, co zrobił Abram: Rdz 12, 4 – 13,8.
Może też zdecydujesz się wyjść?

Niech Abraham będzie Ci wzorem i przewodnikiem i niech Pan Ci błogosławi tak, jak jemu.