Wydać a zdradzić – jest różnica?

„Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.” Mt 26, 14 – 16

„Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».” Mt 26, 20 – 25

W Biblii Tysiąclecia (i podobnie w Biblii Poznańskiej, Warszawsko-Praskiej i Biblii Paulistów) użyto konsekwentnie jednego czasownika: „wydać”. Ale Roman Brandstaetter w swoim tłumaczeniu rozróżnia „wydać” i „zdradzić”: „A jeden z Dwunastu imieniem Judasz Iszkariota, udał się do arcykapłanów, mówiąc: «Co mi dacie, gdy Go wam wydam?»” Mt 26, 14-15

„A Judasz, który Go zdradził, odpowiadając, spytał: «Chyba nie ja, rabbi?»” Mt 26, 25

Chociaż znaczenie obu tych wyrazów jest zbliżone i można ich używać zamiennie, fakt, że tłumacz użył ich obu, naprowadził mnie na taką myśl:

Judasz już zdradził, choć faktycznie jeszcze nie wydał. To dokona się trochę później:

„Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!».  Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go.” Mt 26, 47 – 49

Dopiero teraz wskazał miejsce przebywania Jezusa, wskazał na Niego, doprowadził do pojmania, czyli wydał w ręce tych, którzy chcieli Go zabić.

Ale zdrada dokonała się już wcześniej – w myślach, w planie, w udaniu się do arcykapłanów i sondowaniu, ile też może na wydaniu Jezusa zyskać…

Od zdrady w sercu do momentu wydania miał jednak jeszcze czas, by zawrócić…