Wspomnienie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Montaż na spotkanie Rodziny Radia Maryja w Świętej Wodzie 14  czerwca 2010 r.

 Wielki Jubileusz Roku 2000 został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II dla uczczenia dwutysięcznej rocznicy Wcielenia i Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej w Noc Bożego Narodzenia 1999 r. Podczas Pasterki Papież modlił się:

Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego!

Na progu trzeciego tysiąclecia Kościół wita Ciebie, Synu Boży, który przyszedłeś na świat, by śmierć zwyciężyć.

Przyszedłeś, aby na życie ludzkie rzucić światło przez Ewangelię.

Kościół wita Cię i razem z Tobą chce wkroczyć w trzecie tysiąclecie.

Tyś jest naszą nadzieją.

Jedynie Ty masz słowa życia wiecznego.

Ty, który przyszedłeś na świat w noc betlejemską, pozostań z nami!

Ty, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, prowadź nas!

Ty, który przyszedłeś od Ojca, prowadź nas do Niego w Duchu Świętym, tą drogą, którą tylko Ty znasz, a nam objawiłeś, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości!

Ty, Chryste, Synu Boga Żywego, bądź dla nas Bramą!

Bądź dla nas prawdziwą Bramą, której symbolem jest brama otwarta uroczyście w tę noc!

Bądź dla nas Bramą, która wprowadza nas w tajemnicę Ojca.

Spraw, aby wszyscy zostali ogarnięci Jego miłosierdziem i Jego pokojem!

Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem!

Oto orędzie na Boże Narodzenie roku 1999.

Dzisiaj ta święta noc otwiera Wielki Jubileusz.

Rok Święty bogaty był w wydarzenia i uroczystości. Odbywały się one w Rzymie i w Kościołach lokalnych. Przypomnijmy niektóre z uroczystości rzymskich oraz słowa, które wtedy skierował do nas Jan Paweł II.

W roku 2000 swoje jubileusze obchodziły w Rzymie różne  grupy wiernych:

 • W styczniu jako pierwsze zgromadziły się dzieci,
 • W lutym – osoby życia konsekrowanego, chorzy i służba zdrowia, artyści, diakoni stali i  Kuria Rzymska
 • W marcu – rzemieślnicy
 • W kwietniu odbył się Jubileusz migrantów, uchodźców i uciekinierów
 • W maju – Jubileusz ludzi  pracy, Jubileusz ludzi nauki, Jubileusz Diecezji Rzymskiej oraz Jubileusz duchowieństwa

Do kapłanów w dniu  18 maja Ojciec Święty powiedział:

„Jeżeli bowiem Wielki Jubileusz jest pamiątką wcielenia Słowa w dziejach, to święci są tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy dzięki swej wielkiej wrażliwości na działanie Ducha Świętego stają się swoistą kontynuacją tej tajemnicy. (…)

Także Kościół XX wieku bogaty jest w świętych kapłanów – męczenników i wyznawców. Moi drodzy, idźmy ich śladem, bo  od tego zależy skuteczność naszej posługi.”

 • W czerwcu świętowali dziennikarze
 • W lipcu odbyły się obchody Jubileuszu w więzieniach
 • W sierpniu swój Jubileusz przeżywała młodzież, na zakończenie XV Światowego Dnia Młodzieży

Podczas spotkania na Tor Vergata z ponad 2-milionową rzeszą młodych Jan Paweł II mówił:

„W pytaniu Piotra: „Do kogóż pójdziemy?” zawiera się już odpowiedź wskazująca drogę, jaką należy iść. Jest to droga wiodąca do Chrystusa. Do Boskiego Nauczyciela możemy dotrzeć bezpośrednio, jest bowiem obecny na ołtarzu w rzeczywistości swojego Ciała i swojej Krwi. W Ofierze Eucharystycznej możemy zetknąć się w sposób tajemniczy, ale rzeczywisty z Jego Osobą. (…) Niech Eucharystia kształtuje wasze życie.”

 • We wrześniu odbył się Jubileusz nauczycieli akademickich i Jubileusz ludzi starszych
 • W październiku – Jubileusz biskupów, połączony z zawierzeniem opiece  Maryi nowego tysiąclecia, następnie Jubileusz sportowców i Jubileusz rodzin

„Do was, drogie matki, którym wrodzony instynkt każe zawsze bronić życia, kieruję naglące wezwanie: bądźcie zawsze źródłem życia, nigdy śmierci!

Ojcowie i matki, do was wszystkich mówię: zostaliście powołani do niezwykle wzniosłej misji, jaką jest współdziałanie ze Stwórcą w przekazywaniu życia; nie lękajcie się życia! Głoście wartość rodziny i zarazem wartość życia! Bez tych wartości nie będzie przyszłości godnej człowieka!” –  tak Papież mówił 15 października do rodzin.

 • W listopadzie odbyły się Jubileusze: odpowiedzialnych za sprawy publiczne;  rolników; wojska i policji
 • W grudniu – niepełnosprawnych, katechetów i nauczycieli religii oraz jako ostatni odbył się Jubileusz świata teatru, kina, telewizji i  muzyki.

W tymże roku odbyły się też beatyfikacje, m.in. papieży Piusa IX i Jana XXIII, sióstr nazaretanek – męczennic z Nowogródka oraz beatyfikacja pastuszków z Fatimy – Franciszka i Hiacynty Marto -13 maja w Fatimie. Natomiast 30 kwietnia  w Rzymie odbyła się kanonizacja Siostry Faustyny Kowalskiej. Równocześnie odbywała się uroczystość w krakowskich Łagiewnikach. Papież powiedział wtedy:

„Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej.

Kanonizacja  Siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.”

W Roku Jubileuszowym Papież odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Modlił się w Betlejem – miejscu Narodzenia Jezusa – i w Jerozolimie – miejscu Śmierci i Zmartwychwstania. Modlił się też przy Murze Płaczu – miejscu świętym dla wyznawców judaizmu i zwyczajem żydowskim zostawił w szczelinie Muru kartkę z taką modlitwą:

„Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje imię zostało zaniesione narodom: bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twym synom, a prosząc Cię o przebaczenie, pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza.”

Do Rzymu pielgrzymowały grupy narodowe. Od 6 do 8 lipca trwała Narodowa Pielgrzymka Polaków. Jan Paweł II skierował do nas takie słowa:

„Potrzeba dzisiaj bardzo światu, a także naszej Ojczyźnie, ludzi dojrzałej wiary, którzy z odwagą wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Potrzeba prawdziwych heroldów Ewangelii i zwiastunów prawdy. Ludzi, którzy wierzą i miłują i tę Bożą miłość zamieniają w autentyczną służbę człowiekowi.”

Ważnym wydarzeniem Roku Jubileuszowego było Ekumeniczne wspomnienie Świadków Wiary XX wieku, kiedy to 7 maja w rzymskim Koloseum zgromadzili się przedstawiciele różnych Kościołów i Wspólnot Kościelnych. Jan Paweł II powiedział:

„Iluż chrześcijan na wszystkich kontynentach zapłaciło w XX wieku nawet cenę krwi za swoją miłość do Chrystusa! (…) W naszym stuleciu „świadectwo dawane Chrystusowi aż do przelania krwi stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych, anglikanów i protestantów”. Ekumenizm męczenników i świadków wiary jest najbardziej przekonujący; wskazuje drogę jedności chrześcijanom XXI wieku.”

To tylko wspomnienie niektórych wydarzeń tego szczególnego Roku Wielkiego Jubileuszu. Równie ważne były uroczystości, które odbywały się w Archidiecezjach. Warto je sobie przypominać i pytać o owoce tego, co przeżywaliśmy. Jak powiedział papież:

„Wszystko, co się wydarzyło w tym czasie w Kościele wymaga (…) przemyślenia i modlitwy, aby każdy mógł czerpać ze skarbca otrzymanej łaski, przekładając ją z entuzjazmem na język postanowień i konkretnych programów działania.”

Rok Jubileuszu 2000 lat od Narodzenia Jezusa zakończył się symbolicznym zamknięciem Drzwi Świętych:

5 stycznia 2001 r. w Bazylikach św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami,

a 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego– w Bazylice św. Piotra.

Przed zamknięciem Roku Jubileuszowego Papież podpisał List Apostolski „Novo millennio ineunte” (Wkraczając w nowe tysiąclecie) i powiedział:

„Na początku mojego pontyfikatu, a potem jeszcze wiele razy, wołałem do Kościoła i do świata: „Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Pragnę zawołać tak samo jeszcze raz na zakończenie Jubileuszu, na początku nowego tysiąclecia.”