Wejdź do arki

Rdz 7, 1. 7
A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu.

Dzisiejszy świat zalany jest przez zło w najróżniejszych postaciach, podobnie jak w czasach Noego.
Podobnie również postępuje Pan Bóg dzisiaj. Chce ochronić ciebie przed złem.
Proponuje, abyś wszedł do arki. Znajdź sobie taką arkę – czas, miejsce i najbardziej odpowiadającą ci formę modlitwy.
Arka to spotkanie z Bogiem.
Umawiaj się z Nim często. Chroń się do arki zwłaszcza wtedy, gdy zło cię atakuje, gdy brakuje ci sił, aby z nim walczyć, gdy tracisz wiarę w sens tej walki albo nadzieję na zwycięstwo.
Pamiętaj, że Pan Bóg chce cię chronić.

To On cię zaprasza: “Wejdź do arki”.