Warunek: posłuszeństwo

Dz 5, 32 b
Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.

Pan Bóg daje swojego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni.
Nie wystarczy więc prosić o Ducha Świętego, wołać, wznosić ręce.
Przede wszystkim trzeba być posłusznym Bogu. Taki jest warunek.
Chciałabym otrzymać Ducha Świętego, Jego dary – ale, czy potrafię być posłuszna Panu Bogu?
Zawsze?
W każdej sytuacji?
Nawet wtedy, gdy mam chęć zrobić coś, co jest przeciwne Bożej woli?

Hmmm, to jest pytanie …