W tobie mam upodobanie

Mk 1, 11
„A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”

Też chciałabym usłyszeć takie słowa, żeby Bóg je do mnie powiedział. Ale czy On może mieć we mnie upodobanie? Mogę Mu się podobać?
Spróbowałam poszukać odpowiedzi, co się Panu Bogu podoba i oto wyniki:
„upodobał sobie miłosierdzie” Mi 7, 18
„Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie.” Ps 51, 8
„Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy.” Prz 11, 1
„Dobry znajdzie łaskę u Pana” Prz 12, 2
„w prawdomównych ma upodobanie” Prz 12, 22
„w wierności i łagodności ma On upodobanie” Syr 1, 27
„To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.” 1 P 2, 19
„Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.” 1 P 2, 20 b
„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu…” Rz 14, 17-18
„jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi – w tym to mam upodobanie» – wyrocznia Pana.”  Jr 9, 23

Nasz Bóg ma upodobanie w tym, żeby nam świadczyć dobro – jest wobec nas wierny, łagodny, miłosierny, łaskawy i …
I pragnie, abyśmy też tacy byli – „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” Mt 5, 48

To na pewno nie cały katalog, ale na początek tyle wystarczy, żeby zastanowić się, jakiej cechy mi brakuje i jeśli chcę się Bogu podobać, to do roboty! 🙂