W swoim czasie

Łk 1, 20 b
… moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.

U Pana wszystko ma swój czas, dokonuje się według założonego planu. Jego Słowa też spełniają się, kiedy nadchodzi odpowiednia chwila.
A ja tak często jestem niecierpliwa! Chciałabym, żeby to stało się już, w tej chwili.
Dotyczy to zwłaszcza próśb, które zanoszę przed Boży tron.
Jakbym zapomniała, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy i co powinno się wydarzyć.

Panie, daj mi cierpliwość i świadomość, że wszystko dzieje się w odpowiednim, swoim czasie.