W ręku Boga

J 10, 27 – 29
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.

Nikt i nic nie może wyrwać człowieka z ręki Pan Boga.
Czyż to nie wspaniałe?
Nie ma się czego bać! W ręku Boga jestem bezpieczna. Skoro On mówi, że nie ma takiej mocy, która mogłaby mnie od Niego oddzielić, mogę pozbyć się wszelkich obaw. Nic mi nie grozi.

Obym tylko sama nie starała się wyrwać z dłoni kochającego Boga.