To Bóg daje łaskę nawrócenia

Dz 11, 18 b
«A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli»

Tak często myślę, że nawrócenie to moja decyzja, to moje działanie, że to zależy ode mnie. Że to ja podejmuję nawrócenie.
A to nie jest tak. U źródeł mojego nawrócenia leży Boża łaska. To Pan Bóg daje mi swoją łaskę, to On budzi we mnie pragnienie zmiany, On też daje siły, by pójść za delikatnym nieraz natchnieniem.

Łaska nawrócenia jest darem Pana Boga, zupełnie darmowym, zupełnie niezasłużonym. Jest darem!