Ręka Pańska jest z nami

Dz 11, 21
“A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana”.

Bez Pana nic nie możemy zrobić. Tylko wtedy dokonamy wielkich dzieł, jeżeli Pan nam będzie pomagał.
A i zwykłych codziennych spraw nie “załatwimy” bez pomocy Boga. Kiedyś ludzie mówili: “Bez Boga ani do proga”.
Chyba czasami o tym zapominamy. Rzucamy się w wir aktywności, jakby wszystko od nas zależało, jakby bez nas i naszej działalności świat miał się zawalić.
Trzeba się zatrzymać i zastanowić, kto jest właściwym Budowniczym tego świata. I trzeba Mu oddać chwałę.
Bez Niego nic byśmy nie zdziałali.
To Jego ręka podtrzymuje ten świat.
To On swoją ręką nam pomaga.