Przymierze

Rdz 17, 1 – 2
A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo.

Pan Bóg chce zawrzeć przymierze z człowiekiem, Stwórca ze swoim stworzeniem, Pan wszystkiego z takim marnym prochem, jakim jest człowiek! I to Pan o to zabiega, Pan proponuje i Pan czyni to, co niemożliwe. W tym przypadku Bóg sprawia, że staruszek (99-letni) Abram staje się ojcem.
A co ma zrobić człowiek?
Pan Bóg daje mu zadanie: Służ Mi i bądź nieskazitelny.
Tylko tyle. A może: aż tyle?
Czy to jest możliwe do wykonania?
Z Bożą pomocą na pewno. Pan Bóg nie daje zadań ponad możliwości człowieka.

I pamiętajmy: to jest warunek przymierza.