Ponieważ Ja będę z tobą

Sdz 6, 14 – 16
Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam? Wybacz, Panie mój! – odpowiedział Mu – jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział: Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża.

Pan powołuje człowieka do konkretnego zadania. Gedeon był wojownikiem, miał walczyć. A on? Zajął się czymś innym (zob. wpis “Nie na swoim miejscu”). Ale to nie wszystko. Szuka jeszcze wymówki, mówiąc, że się do tego nie nadaje.
Jakże często ja tak postępuję!
A co na to Pan Bóg? Nie zostawia człowieka w takim stanie (rozgoryczonego, zrezygnowanego, podłamanego psychicznie). Pan nie rezygnuje. Daje swoje zapewnienie: “Ponieważ Ja będę z tobą,..”
Nie bój się, człowieku, nie zadręczaj! Uwierz, że twój Bóg jest z tobą! Uwierz, że z Nim możesz wykonać to, do czego On cię powołuje, do czego czujesz się wezwany.

Tylko uwierz!