Pomyłka

Dz 13, 25 b
A pod koniec swojej działalności Jan mówił: “Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”.

Tak łatwo pomylić się w ocenie ludzi!
Jana Chrzciciela uważano za wielkiego proroka, nawet za Mesjasza. Ale on szybko zwrócił uwagę na tę pomyłkę. Nie przywłaszczył sobie nienależnego tytułu, godności. Prawdziwie wskazał na swoje miejsce, swoje zadanie.

Ja też często mylę się w ocenie ludzi: biorę za wielkich, wspaniałych tych, którzy takimi nie są albo uważam za niewiele wartych tych, którzy w życiu duchowym stoją dużo wyżej niż ja. Wszystko dlatego, że kieruję się pozorami i nie staram się poznać kogoś głębiej, dokładniej.

Ja też często jestem oceniana przez innych. Ciekawe, jak mnie odbierają?
Może niekiedy przypiszą mi cechy, honory, godności, których nie posiadam, które mi się nie należą.
Czy potrafię wtedy powiedzieć jak Jan Chrzciciel: “Przepraszam, to pomyłka. Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie” ?
Czy zdobędę się na odwagę stanięcia w prawdzie i powiedzenia innym prawdy o sobie?