Po co idę do Jezusa?

Mt 2, 1 -2
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon .

Trzej Mędrcy szukali Jezusa, aby oddać Mu pokłon.
Nie chcieli zająć uprzywilejowanego miejsca przy Królu, nie przyszli, aby prosić o cokolwiek – przyszli, aby po prostu pokłonić się Temu, którego gwiazdę ujrzeli.

Po co ja idę do Jezusa?
Czy mam takie czyste intencje jak Mędrcy?

Można – oczywiście – iść, aby prosić; można iść, aby przepraszać; można dziękować – ale trzeba też po prostu oddać Bogu chwałę, trzeba się przed Nim pokłonić.