Po co błogosławieństwo?

Dz 3, 26 b
… wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.

Pan Jezus błogosławi nam, kiedy chcemy powstać z grzechów. Człowiek sam z siebie nie potrafi, nie ma siły odwrócić się od zła, zwłaszcza jeśli grzech stał się już nałogiem. Tylko Bóg może go podnieść. Tylko Jego błogosławieństwo daje moc.

Czy jestem tego świadoma?
Czy proszę Boga o moc do powstania ze zła?
Czy proszę o Jego błogosławieństwo?