Płacz nad sobą

Łk 23, 27 – 28
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

Jerozolimskie kobiety chciały Jezusowi wyrazić współczucie, płakały, bo widziały Jego ból, cierpienie, bo tak zwyczajnie po ludzku było im Go żal.
Pan Jezus, choć sam bardzo cierpiący pod ciężarem krzyża, zwraca się do nich, by je pouczyć. Chce im wskazać prawdziwy powód płaczu – nie jest nim widok Jego cierpienia. Chrystus pragnie uświadomić nam, że przyczyną naszych łez powinno być to, co spowodowało Jego mękę, a więc nasze grzechy. To one powinny wyciskać nam łzy, łzy żalu, że Go ranimy, że zadajemy Mu ból. Jeżeli tego nie zrozumiemy, niewiele warte będą nasze wzruszenia i łzy w czasie nabożeństw pasyjnych czy podczas oglądania obrazów, filmów lub czytania opisu Męki Pana Jezusa.

Panie Jezu, proszę Cię o łzy prawdziwego żalu za moje grzechy.