Pan Bóg pozwala

Dz 14, 16 – 17
Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca.

Pan Bóg dał człowiekowi wolność. Bóg pozwala nam iść własną drogą. Możemy ją sami wybierać. Nigdy tego daru nie cofnął, nawet jeśli człowiek robi źle. Bóg nie karze. Więcej: nawet, gdy człowiek obraca się przeciw Niemu, Bóg nadal daje mu dobre dary.

Czy ja biorę z Niego przykład?
A może chciałbym wszystkich ustawić według własnego schematu?
Może zmuszam innych, aby postępowali tak, jak ja chcę?
Może uważam swoje pomysły na życie za jedynie właściwe?

Pan Bóg pozwala iść człowiekowi własną drogą – ja też tak powinnam.