Odpowiedni czas i miejsce

Dz 17, 26 b – 27 a
Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga.

Pan Bóg powołał każdego z nas do życia. Wyznaczył czas i miejsce, najlepsze, najwłaściwsze dla osiągnięcia celu, tzn. poznania Go.
Czasami myślałam sobie: gdybym urodziła się kilka wieków (a przynajmniej 100 lat) wcześniej, byłoby mi łatwiej, bo bardziej pasuję do tamtej epoki.
Albo może, gdybym urodziła się w innym kraju, byłabym szczęśliwsza.

Ale to Bóg wybrał mi miejsce i czas. I wiem, że wybrał najlepiej, jak można, bo tylko On się na tym zna i pragnie mego szczęścia bardziej niż ja sama.

Panie, dziękuję Ci, że wybrałeś mi właściwą rodzinę, moje ukochane miasto, moją Ojczyznę –Polskę. Dziękuję Ci, że powołałeś mnie do życia właśnie w tym momencie dziejów świata.