Nie wstydź się!

Mk 8, 38
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.

Jaka perspektywa czeka tego, kto wstydzi się Pana Jezusa? Odpowiedź daje On sam: też będzie się wstydził takiego „wiernego”. Nikt chyba tego nie chce.
A z drugiej strony – czasami jest wygodniej nie przyznawać się do swojej wiary, nie mówić o Bogu, pomijać najważniejsze sprawy (bo przecież wiara jest najcenniejszym skarbem) w rozmowach z innymi.
Czy to przypadkiem nie znaczy, że wstydzę się Pana Jezusa?
Wprost na to pytanie odpowiem, że oczywiście nie wstydzę się, ale …
A przecież powinno być inaczej. To, że jestem osobą wierzącą, że Pan Bóg dał mi łaskę wiary powinno być dla mnie wyróżnieniem, powinno być zaszczytem.
A więc?

Nie wstydź się, że wierzysz! Nie wstydź się Jezusa!