Nie ulegniesz zniszczeniu

Dz 13, 35 b
„Nie pozwolisz, aby święty Twój uległ zniszczeniu.”

Pan Bóg nie chce zniszczyć człowieka, nie chce jego śmierci, nie chce potępienia.
On nie pozwoli, byś uległ zniszczeniu.
On Swego Syna ofiarował, abyśmy nie zniszczeli w grobach. Bóg chce, aby każdy z nas żył wiecznie, aby mógł na wieki radować się Jego obecnością. Naprawdę! On tego pragnie.
Nie pozwoli, by nas spotkało największe nieszczęście – odrzucenie na wieki. On nie pozwoli.

Od ciebie tylko zależy, czy pozwolisz Bogu działać w swoim życiu, czy zechcesz być świętym.