Nie tylko słowa

Mt 7, 21
Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Tak często powtarzam “Panie”, “Panie Boże”, “Panie Jezu” – czy jednak rozumiem, co mówię, czy też w moich ustach są to tylko puste zwroty mówione z przyzwyczajenia?
Jeżeli nazywam Boga – Panem, to znaczy, że stawiam się w relacji zależności pan – sługa. Czy zdaję sobie z tego sprawę?
A jeżeli tak, to czy postępuję jak dobry sługa?
Czy wypełniam to, co mi mój Pan nakazuje?

Jezus mówi, że nie ten wejdzie do Jego Królestwa, kto wiele godzin spędza na modlitwach, mnoży koronki, litanie, różańce …, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca.

Panie, ucz mnie modlić się nie tylko słowami, ale także (a może przede wszystkim) moimi czynami, moim życiem zgodnym z Twoją wolą.