Nie bój się!

Mk 6, 50 b
Lecz On zaraz przemówił do nich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!

Pan dziś mówi do mnie, abym się nie bała.
A we mnie jest tyle strachu. Lękam się o siebie, o swoich bliskich, o to, co przyniesie jutro …
To niedobrze.
To świadczy, że za mało we mnie miłości. Św. Jan napisał:
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. (1 J 4, 18 )