Nawet z oddali

Dz 2, 39
Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. (Biblia Tysiąclecia)
Macie bowiem obietnicę, wy i dzieci wasze oraz wszyscy, których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz. (Biblia Poznańska)

Pan Bóg potrafi znaleźć człowieka, nawet gdy on odejdzie daleko. Przestrzeń nie ma znaczenia. Kogo Pan powołuje, tego odnajdzie nawet na końcu świata, nawet w błocie grzechu.
Nie martw się! Pan cię odnajdzie! Nie przerazi się odległością, nie będzie się tobą brzydził, chociaż może ty sam nie będziesz mógł na siebie patrzeć.
Nie martw się! Pan cię oczyści i przytuli do swego serca.
Nie martw się, jeśli nawet zagubiłeś drogę i nie wiesz, jak wrócić. On cię znajdzie, na pewno. On cię kocha i chce cię mieć blisko siebie.
Pozwól Mu tylko się odnaleźć.