„(…) gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. ” Mk 11, 18 To zdanie z dzisiejszej liturgii zrodziło we mnie dwa pytania. Pierwsze: Czy jeszcze potrafię zachwycać się słowami Jezusa? […]

J 20, 1 – 10 „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (w. 2b) Panie, dziś ja też nie wiem, gdzie jesteś. Zajęta swoimi myślami, sprawami, kłopotami […]

Mk 2, 19 „Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie.” Goście weselni nie […]

Mk 2, 3 – 5 „Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się […]

Mk 1, 21-22. 25-27 „Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak […]

Pójdź za Mną

Mk 1, 16 – 18 „Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, […]

Łk 10, 23 „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.” Dzisiaj podczas Eucharystii, słysząc ten fragment Ewangelii, zdałam sobie sprawę, jak wielkie to szczęście, że moje oczy widzą cud […]

Mk 1, 14 „Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.” Jan Chrzciciel został uwięziony, a wtedy Jezus rozpoczął swoją działalność. Dopiero wtedy. Czy to było […]

Mk 1, 12 „Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.” Zaraz – to znaczy po Chrzcie w Jordanie i przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus idzie na pustynię. I to Duch […]

Mk 1, 11 „A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” Też chciałabym usłyszeć takie słowa, żeby Bóg je do mnie powiedział. Ale […]