Iść za s(S)łowem

„My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa.” Dz 13, 32a Pan Bóg wskrzesił Jezusa. To jest […]

W Liturgii Słowa w ostatnich dniach często powtarza się wyrażenie „został wydany„. Rozumiemy: Jezus został wydany przez Judasza, został wydany w ręce arcykapłanów, został wydany na ukrzyżowanie… Wszędzie występuje strona […]

„Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, […]

„W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim […]

Dziś Ewangelia stawia nam przed oczy scenę namaszczenia w Betanii. Oto Maria, siostra Łazarza, namaszcza nogi Jezusowi: „Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a […]

Dzisiaj psalmista mówi o Bogu: „Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi.” Ps 105, 8-9 O jaką obietnicę […]

Czy jest jakiś sposób na to, by być rzeczywiście wolnym? Jezus w dzisiejszym czytaniu tak mówi: Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie […]

Pan Jezus powiedział: „Pójdź za Mną!” (Łk 5, 27) Skierował te słowa do zwykłego człowieka, celnika, grzesznika – za takiego uważali go inni. A nawet pomijając ich opinię i tak […]

Post? - nie dla mnie

Tytuł trochę prowokacyjny 😉 Nie jestem przeciwniczką postu, wcale nie 🙂 Ani nie uważam, że jestem „ponad to”. Nie jest też tak, że nie podejmuję postu albo że nie potrafię […]

Wybór oczywisty, ale...

„kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc (…)” Pwt 30, 19 Mam prawo wyboru i to chyba oczywiste, co wybiorę – każdy woli życie, szczęście, błogosławieństwo. […]