Iść za s(S)łowem

„…Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz…” Ez 1, 28 Ezechiel padł na twarz przed Panem, Dawid natomiast … tańczył i […]

„A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie […]

„Zapewnię mu dostęp do Siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? – wyrocznia Pana.” Jr 30, 21b To Pan sam daje […]

Strzeż się...

Mt 10, 17: „Miejcie się na baczności przed ludźmi!” (Biblia Tysiąclecia) „Ale strzeżcie się ludzi,…” (Biblia Poznańska) „Zachowajcie czujność wobec ludzi,…” (tł. R. Brandstaetter) „Bądźcie ostrożni wobec tych ludzi,…” (tł. […]

Za darmo – oby nie na darmo!

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.” Mt 10, 8 Wszystko otrzymaliśmy od Boga, za nic, za darmo… poczynając od daru życia wszystko mam od Niego, nic nie jest moją zasługą ani własnością. […]

„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Mt 19, 27 Pytanie wydaje mi się trochę interesowne… Ale Jezus nie gniewa się i wyjaśnia w następnych słowach, […]

Głodna?

„Oto nadejdą dni – mówi Pan Bóg – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich.” Am 8,11 Dzisiejsze czytanie postawiło przede […]

„My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa.” Dz 13, 32a Pan Bóg wskrzesił Jezusa. To jest […]

W Liturgii Słowa w ostatnich dniach często powtarza się wyrażenie „został wydany„. Rozumiemy: Jezus został wydany przez Judasza, został wydany w ręce arcykapłanów, został wydany na ukrzyżowanie… Wszędzie występuje strona […]

„Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, […]