Sanktuarium MB Bolesnej

Z dawien dawna człowiek starał się spotykać ze swoim Bogiem w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Świadom swej grzeszności wyznaczał teren – oddzielał sacrum od profanum. Dbał też o to, […]

Na mapie Archidiecezji Białostockiej można znaleźć niezwykłe, unikatowe miejsce położone w odległości ok. 10 km na północny wschód od Białegostoku. Jest to Święta Woda – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Pierwsze […]

Z powstaniem Świętej Wody związane są dwie legendy. Pierwsza sięga wieku XV, a według niektórych nawet XIII. Druga zaś wyjaśnia okoliczności poświęcenia kaplicy w roku 1719. Pierwsza legenda przywołuje czasy, […]