Kapłan – dla modlitwy i posługi Słowa

Dz 6, 2 b. 4
«Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów.
4 My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».

Modlitwa i posługa Słowa – to są główne zadania kapłana.
Czy my przypadkiem nie oczekujemy od księży zbyt dużo i zgoła nie tego, do czego ich Pan powołał?
Chcielibyśmy chyba, żeby byli biznesmenami, menedżerami, budowniczymi, gospodarzami, artystami, … Chcemy, żeby znali się na wszystkim i na dodatek, żeby sami dbali o Kościół i kościoły. Tak byłoby nam wygodniej.
Może więc trzeba przypomnieć sobie, jak tę sprawę rozwiązał pierwotny Kościół?
Kto nie pamięta – odsyłam do Dz 6, 3
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół i każdy ma w nim określone zadanie do spełnienia.

Kapłan jest dla modlitwy i posługi Słowa.