Jezus jest fundamentem

Dz 4,11
On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Tylko Pan Jezus może dać nam zbawienie. Jeśli chcemy je otrzymać, swoje życie powinniśmy budować na Nim.
Myślę, że nie tylko chodzi o życie duchowe, sprawy religijne, ale o całe nasze życie.
Trzeba Jezusa zaprosić do wszystkich swoich spraw: rodzinnych, zawodowych, towarzyskich, …
Jeżeli będziemy rozpoczynać wszystko od Niego i z Nim, to na pewno będzie miało sens i przyniesie pożytek.

Budujmy na dobrym fundamencie! Budujmy na Jezusie!