Jesteś własnością Boga

Wj 19, 5
Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.

Jak traktuję tę obietnicę Pana Boga?
Czy w ogóle jest to dla mnie obietnica?
A może groźba?
A może wcale nie chcę być niczyją własnością, nawet mego Stwórcy?

Pomimo, że Bóg wszystko stworzył i do Niego należy cała ziemia, nie zmusza cię, żebyś Go przyjął za swego Pana. Ale jeżeli się na to zdecydujesz, proponuje ci prostą drogę: słuchaj Go i zachowuj przykazania.
I to wcale nie brzmi jak groźba czy twarde, niemożliwe do spełnienia warunki.

To jest obietnica, bo wtedy będziesz Jego szczególną własnością.