Jak nauczać?

Dz 14, 3
„Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Panu, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce”.

Co jest potrzebne, aby nasze słowa, pouczenia odniosły skutek?
W tym fragmencie znajdujemy odpowiedź:

  • Nauczanie musi trwać „dość długi czas”; nie wystarczy powiedzieć raz, dwa, kilka razy; trzeba uzbroić się w cierpliwość i powtarzać przez jakiś (odpowiedni) czas
  • Trzeba mówić odważnie, bez wahania, konsekwentnie
  • Potrzebne jest zaufanie Panu; ufaj, że to, co robisz, ma sens; ufaj, że Pan Bóg pomoże ci wykonać to, do czego cię powołał; ufaj, że twoje działanie przyniesie owoce (nawet jeśli teraz nic na to nie wskazuje).

Jeżeli tak będziemy nauczać i działać, Pan ześle swoje łaski, Pan potwierdzi nasze słowa cudami i znakami.
Naprawdę! Wierzę w to!