Inni powiedzą, co masz czynić

Dz 9, 6
Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

Jakie to trudne! Mam słuchać i czynić to, co inni mi powiedzą?
Skoro tak Pan powiedział do Szawła (por. Dz 9, 1-18), to tym bardziej te słowa dotyczą mnie.
A jak tak często sama chcę decydować, co mam robić! Wcale nie chcę nikogo słuchać. Wydaje mi się, że wiem najlepiej, co powinnam czynić.
Zapominam, że Pan Bóg często mówi do mnie przez innych ludzi.

Może więc warto posłuchać, co inni mi mówią?