Idź i powiedz

J 20, 17
… Ale idź do moich braci i powiedz im…

Doświadczyłeś wielkanocnej radości ?
Spotkałeś Zmartwychwstałego Pana?
Nie zatrzymuj tej radości dla siebie!
Idź do innych ludzi i powiedz, że Jezus zmartwychwstał, że żyje, że chce się z nimi spotkać.

Zdajesz sobie sprawę, jaki to wielki zaszczyt?- Jezus wybrał ciebie, byś głosił Jego zmartwychwstanie; wybrał cię na apostoła!

Idź i mów! Dziel się dobrą nowiną! Dziel się swoją radością!

Alleluja! Jezus zmartwychwstał! Naprawdę zmartwychwstał!