Gdzie Duch Święty, tam radość

Dz 13, 52
„A uczniowie pozostali pełni radości i Ducha Świętego”.

Duch Święty napełnia różnymi darami. Znamy pewnie na pamięć listę 7 darów (mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej), może słyszeliśmy także o charyzmatach (por. 1 Kor 12).
Ale jest także taki specjalny dar, który towarzyszy pozostałym – to jest radość. Nie wesołkowatość, ale taka najprawdziwsza, głęboka, Boża radość.
Właśnie to zauważyłam jako pierwsze na twarzach i w oczach ludzi, kiedy zetknęłam się z Odnową w Duchu Świętym.
Zadziwiona byłam bardzo.
Czy to możliwe, że oni rzeczywiście tak się radują?
Czyżby nie mieli trosk, kłopotów?
Czy oni są taką wybraną grupą ludzi, którym Pan Bóg zsyła róże bez cierni?

Po prawie dwóch latach uczestniczenia w spotkaniach, poznawania ludzi znam odpowiedź na te pytania.
Charyzmatycy są takimi samymi ludźmi, mają takie same problemy w życiu, spotykają ich takie same nieszczęścia i tragedie.
A jednak … radują się! Odkryli źródło radości. Jest nim Duch Święty. To On potrafi napełnić nas radością.

Jeśli chcesz doświadczać prawdziwej radości, proś o to Ducha Świętego!