Czysty czy nie?

Dz, 10, 28 b
Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego.

Nie jesteś sędzią. Nie możesz wyrokować, kto jest nieczysty.
Przed Bogiem wszyscy jesteśmy grzeszni, nie ma niewinnych.
Tylko On sam jest Święty i tylko On może nas oczyścić, uświęcić. I Pan Bóg to czyni, nieustannie. On chce nas mieć czystymi, wybiela więc nasze grzechy i nie pamięta o nich. On nas oczyszcza.
Nie mamy więc prawa oceniać i nazywać kogoś nieczystym czy grzesznikiem – tylko Pan Bóg zna jego serce, myśli, czyny. Tylko Pan Bóg!