Czy zachęcasz?

Dz 13, 43
A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

To jest cel i temat na rozmowy: zachęta! Zachęta do dobrego. Zachęta do wytrwania w łasce, czyli do życia według Bożych zasad.
Trzeba by się zastanowić, czy w rozmowach, które ja prowadzę, jest choćby cień takiej zachęty.
A może moje rozmowy ograniczają się do typowo ludzkich, przyziemnych spraw (np. przepisy kulinarne, moda, kosmetyki, zdrowie, …). Nie mówię, że to zupełnie niepotrzebne. O tym też można i trzeba rozmawiać. Chodzi o to, czy to nie zdominowało tematyki moich rozmów z innymi.
A może moje rozmowy to tylko plotki, obmowy i osądzanie innych? Oby tak nie było!
Paweł i Barnaba wskazują, czym ma być nasza rozmowa: zachętą do dobrego.

Tak rozmawiajmy! Zachęcajmy się wzajemnie do życia po Bożemu!