Czy opowiadasz?

Dz 21, 19
Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę.

Pan Bóg ciągle działa. Przeze mnie też.
Czy ja o tym opowiadam?
Czy świadczę o wielkich dziełach, których On dokonuje, posługując się nawet takim marnym narzędziem jak ja?

Częściej chyba mówię o tym, co ja zrobiłam, czego udało mi się dokonać, …
Jakbym zapomniała, że prawdziwym Autorem i Wykonawcą wszelkiego dobra, które zrobiłam, jest Bóg.

A często milczę, zamiast świadczyć o tym, co dobrego się wydarzyło. Nieśmiałość? Fałszywy wstyd? A może pycha przybrana w szatę pozornej pokory?

Święty Paweł nie wstydził się, ale dokładnie opowiedział o swojej działalności. A gdy inni usłyszeli, wielbili Boga (Dz 21, 20).

I o to przecież chodzi! Opowiadaj więc odważnie i dokładnie!