Czy masz co jeść?

J 21, 5 – 6
A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Ileż w tym pytaniu Pana Jezusa zatroskania o człowieka, o jego podstawowe potrzeby!
Troszczył się Pan Jezus o Apostołów, troszczy się i o nas, o każdego z nas.
Czy ja o tym wiem? Czy pamiętam, że mój Bóg zna moje potrzeby, pragnienia?
Czy wierzę w to, że On pragnie mojego dobra? Że jest Bogiem troskliwym? Że zawsze da mi to, czego potrzebuję?
Nawet nie muszę o nic prosić. Pan Bóg zna mnie lepiej niż ja sama. On daje, uprzedzając moje prośby.
Czy ja to zauważam?
Czy dziękuję Mu za to?

A może na wzór mego Pana powinnam dokładniej rozejrzeć się i sprawdzić, czy na pewno wszyscy moi bliźni mają co jeść?