Czy jestem uczniem Jezusa?

Łk 14, 27
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Znak rozpoznawczy uczniów Jezusa to krzyż. Ale nie ten zawieszony na szyi czy umieszczony na honorowym miejscu w mieszkaniu.
Chodzi o krzyż niesiony przez życie.
Uczniem może być ten, kto niesie swój krzyż. Takie krótkie zdanie, a tyle w nim treści.
Krzyż ma być mój – nie krzyż Jezusa, nie krzyż mego bliźniego, ale mój własny.
Co jest moim krzyżem?

Krzyż trzeba nieść. Nie omijać, nie porzucać go, nie “wlec” za sobą, nie sarkać, narzekać czy złorzeczyć z jego powodu.
Czy ja go niosę?

Krzyż trzeba nieść, idąc za Jezusem. Nie można stanąć w miejscu, pozwalając, aby on przygniótł do ziemi. Należy wstać, podnieść go i iść, iść, iść ciągle naprzód, za swoim Mistrzem.
Czy ja jeszcze idę za Jezusem?

Czy mogę nazywać siebie Jego uczniem?