Czy chcę słuchać?

Dz 13, 7 b
…prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego.

Pytanie zasadnicze: Czy chcę? A może wolę słuchać innych „mędrców”, „proroków”, „nauczycieli”?
A jeżeli chcę, to jak wielkie jest to moje pragnienie?
Czy ograniczam się tylko do słuchania w kościele, podczas liturgii?
Czy znajduję czas, by w samotności posłuchać, co mówi do mnie Bóg?
Bo przecież On mówi, wciąż, na różne sposoby, także do mnie. Przekonałam się o tym wielokrotnie. Jeśli tylko pochylę się nad kartami Biblii, odnajduję Jego słowa skierowane wprost do mnie. I często są one konkretną odpowiedzią na moje pytania.

Ale czy zawsze chcę posłuchać głosu Pana Boga?
Czy słuchając, chcę naprawdę usłyszeć?
Czy słysząc, chcę Go posłuchać, tzn. wypełnić to, co On do mnie mówi?

Jedno pytanie zrodziło tyle następnych! Teraz trzeba na nie odpowiedzieć. Szczerze.