Cały lud powinien się modlić

Łk 1, 8 – 10
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.

Kiedy kapłan składa ofiarę, cały lud powinien się modlić – nie tylko kapłan.
Wszyscy jesteśmy powołani do składania ofiar.
Podczas Eucharystii trzeba się włączyć w modlitwę kapłana. Nie wystarczy być, patrzeć, słuchać. Trzeba się modlić.
Trzeba aktywnie uczestniczyć, tzn. także złożyć ofiarę – ofiarować siebie, swoje sprawy, problemy, radości. I modlić się, aby Pan przyjął ofiarę – naszą, wspólną, a także moją osobistą.