Bóg niczego nie potrzebuje

Dz 17, 24 – 25
Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. (Biblia Tysiąclecia)
Bóg, który stworzył świat i wszystko, co się na nim znajduje, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach wzniesionych ręką ludzką. Nie oddaje Mu się też usług rękami ludzkimi, niczego bowiem nie potrzebuje. Sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. (Biblia Poznańska)

Pan Bóg niczego nie potrzebuje. To On stworzył wszystko i wszystko do Niego należy. Jest Panem wszystkiego i wszystkich.
Pan Bóg jednak nie ogranicza się tylko do posiadania. On daje nam wszystko.
A cóż może Mu dać człowiek? Sam nie posiada nic takiego, czego nie otrzymał od Boga.
Czasami o tym zapomina i daje „coś” Bogu z przeświadczeniem, że jest taki hojny i wspaniałomyślny! I chełpi się tym, że złożył dar, ofiarę! Że dał Panu Bogu coś, czego On potrzebował.
Nic bardziej mylnego.
Człowiek nie mógłby nic dać, gdyby wcześniej Bóg go tym nie obdarzył.

A Pan Bóg niczego nie potrzebuje, do Niego należy dosłownie wszystko.