Spis tekstów (alfabetyczny)

STARY TESTAMENT:
Bądźcie świętymi (Kpł 19, 1 – 5)
Bóg widzi inaczej niż człowiek (1 Sm 16, 7)
Dokąd uciekasz? (Jon 1, 1 – 3)
Jesteś własnością Boga (Wj 19, 5)
Niczego mi nie braknie (Ps 23, 1 – 6)
Nie na swoim miejscu (Sdz 6, 11 – 12)
Od zawsze (Iz 49, 1 b)
Ponieważ Ja będę z tobą (Sdz 6, 14 – 16)
Poślij mnie! (Iz 6, 8 )
Przymierze (Rdz 17, 1 – 2)
Sposób na pogodną twarz (Rdz 4, 3 -7 a)
Szukaj sprzymierzeńców (Wj 17, 8 – 13)
Wejdź do arki (Rdz 7, 1. 7)
Wybieraj! (Pwt 30, 15-20)
Wyjdź! (Rdz 12,1)

 

EWANGELIA:
Cały lud powinien się modlić (Łk 1, 8 – 10)
Ciesz się z cieszącymi (Łk 1, 58)
Czy chcesz? (J 5, 5 – 9 a)
Czy jestem uczniem Jezusa? (Łk 14, 27)
Czy masz co jeść? (J 21, 5 – 6)
Dialog (Mt 21, 24 a)
Gdy drzwi są zamknięte (J 20, 19)
Gniew to zły doradca! (Mt 2, 16)
Idź i powiedz (J 20, 17)
Ile daję? (Łk 21, 1 – 4)
Iść na pustynię? (Mk 1, 12)
Jak dziękować? (Łk 18, 11-12)
Jesteś światłem (Mt 5, 14 – 16)
Kim jestem? (J 1, 19 – 23)
Koniecznie! (Łk 19, 1 – 4)
Łowić ryby czy ludzi? (J 21, 2 – 4)
Młody = otwarty na zaskoczenia (Łk 2, 25 – 35)
Najpierw to, co ważniejsze (Mk 2, 3 – 5)
Najskuteczniejsze lekarstwo (Łk 8, 43 – 44)
Nie bój się! (Mk 6, 50 b)
Nie moja wola, lecz Twoja… (Łk 22, 39 – 46)
Nie na siłę! (Łk 9, 53 – 55)
Nie narażaj się bez potrzeby! (Mt 1, 13 – 15)
Nie tylko słowa (Mt 7, 21)
Nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 33 – 34 a)
Nie wprowadzaj do świątyni wołów, baranków, gołębi… (J 2, 13 – 16)
Nie wstydź się! (Mk 8, 38)
Nie zostanie kamień na kamieniu (Łk 21, 5-6)
Nieść krzyż za Jezusem (Łk 23, 26)
Odpocznij na osobności (Mk 6, 30 – 32)
Panie, gdzie jesteś? (J 20, 1 – 10)
Panie, Ty na to pozwalasz? (Mt 27, 27 – 30)
Płacz nad sobą (Łk 23, 27 – 28)
Po co idę do Jezusa? (Mt 2, 1 -2)
Początek (Mk 1, 1 – 5)
Popatrz na Jezusa! (Łk 24, 36 – 39 a)
Potrafisz się zdumieć? (Mk 1, 21-22. 25-27)
Potrzebne więzienie (Mk 1, 14)
Powiedz tylko słowo (Mt 8, 5 – 13)
Pozwól się pocieszyć (Mt 2, 16 -18)
Pójdź za Mną (Mk 1, 16 – 18)
Rabbi, gdzie mieszkasz? (J 1, 35 – 39)
Radość powrotu (Łk 15, 11 – 24)
Raduj się! (Mk 2, 19)
Stracić z Jezusem = zyskać (Łk 23, 32. 40 – 43)
Szczęśliwe oczy, uszy… (Łk 10, 23)
Ty jesteś Mesjasz (Mk 8, 27 – 29)
Uczyń to, co mówi Pan! (Mt, 1, 24)
Umyć ręce? (Mt 27, 24 – 26)
W ręku Boga (J 10, 27 – 29)
W swoim czasie (Łk 1, 20 b)
W tobie mam upodobanie (Mk 1, 11)
Wy dajcie im jeść! (Mk 6, 35 – 44)
Wyrzec się wszystkiego? (Łk 14, 33)
Zejdź na ziemię! (Łk 19, 1 – 5)
Zmieszała się i … (Łk 1, 26 – 29)

 

DZIEJE APOSTOLSKIE:
Aby się przypodobać (Dz 12, 1 – 4)
Bądź światłością (Dz 13, 47)
Bez niedostatku (Dz 4, 34 a)
Bez różnicy (Dz 15, 8 – 9)
Bez wahania (Dz 11, 12)
Bóg niczego nie potrzebuje (Dz 17, 24 – 25)
Chwal Boga! (Dz 3, 8 – 9)
Czy chcę słuchać? (Dz 13, 7 b)
Czy na pewno znam? (Dz 17, 22 – 23)
Czy opowiadasz? (Dz 21, 19)
Czy zachęcasz? (Dz 13, 43)
Czysty czy nie? (Dz, 10, 28 b)
Daj się napełnić! (Dz 6, 8)
Daj się poprowadzić! (Dz 9, 8 b)
Gdzie Duch Święty, tam radość (Dz 13, 52)
Gdzie moja ofiara? (Dz 14, 11 – 13)
Gdzie się podział mój zachwyt? (Dz 3, 10 b)
Głęboki wstrząs (Dz 2, 37)
Gorliwość, która zabija (Dz 9, 1-2)
Inni powiedzą, co masz czynić (Dz 9, 6)
Iść czy nie? (Dz 21, 10 – 14)
Jak nauczać? (Dz 14, 3)
Jesteśmy tylko ludźmi! (Dz 14, 14 – 15 a)
Jeśli kręcisz się w koło… (Dz 13, 11 b)
Jezus jest fundamentem (Dz 4,11)
Kapłan – dla modlitwy i posługi Słowa (Dz 6, 2 b. 4)
Nawet z oddali (Dz 2, 39)
Nie dziw się! (Dz 4, 13 a)
Nie szemraj! (Dz 6, 1)
Nie ulegniesz zniszczeniu (Dz 13, 35 b)
Niekoniecznie pieniądze (Dz 3,1 – 7)
Odpowiedni czas i miejsce (Dz 17, 26 b – 27 a)
Opowiadaj! (Dz 14, 27 a)
Pan Bóg pozwala (Dz 14, 16 – 17)
Po co błogosławieństwo? (Dz 3, 26 b)
Pomimo sprzeczki (Dz 15, 39 – 40)
Pomyłka (Dz 13, 25 b)
Proś o Ducha! (Dz 4, 29. 31)
Przebaczenie (Dz 7, 60 b)
Reakcja na prawdę (Dz 7, 57 a)
Reakcja: zaskoczenie (Dz 12, 5-17a)
Ręka Pańska jest z nami (Dz 11, 21)
Słowo pociechy (Dz 13, 15)
To Bóg daje łaskę nawrócenia (Dz 11, 18 b)
Towarzysz Jezusa (Dz 4, 13 b)
Twardy kark? (Dz 7, 51 a)
W miarę możności (Dz 11, 29)
Warunek: posłuszeństwo (Dz 5, 32 b)
Wstań i chodź (Dz 12, 5 – 8)
Wysłuchać, co Pan polecił (Dz 10, 33 b)
Zrób to… (Dz 21, 23 a)
Żadnych dodatkowych ciężarów (Dz 15, 28)
Żeby widzieć (Dz 9, 8)

APOKALIPSA:
Nie jest zamknięta (Ap 5, 1 -4)