Bez różnicy

Dz 15, 8 – 9
Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.

Pan Bóg udziela Ducha Świętego, nie robiąc różnicy między ludźmi.
Nie ważne, czy ktoś piastuje ważną funkcję w Kościele, czy jest „zwykłym” świeckim.
Nie jest istotne, czy należy do jakiegoś ruchu, stowarzyszenia i przeszedł długą formację czy też dopiero zrobił pierwszy krok na drodze do Boga.
Pan Bóg nie robi różnicy. On zna serce człowieka i jeśli tylko jest ono otwarte, udzieli Ducha Świętego.

Chwała Panu!