Bądźcie świętymi!

Kpł 19, 1 – 5
Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz! Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz! Kiedy będziecie składać Panu ofiarę biesiadną, składajcie ją tak, aby Mu była przyjemna.

Dlaczego masz być świętym? Bo twój Bóg jest święty. Jeżeli uważasz Go za swego Pana, staraj się być do Niego podobny.
Zapytasz, co robić, aby być świętym? Pan Bóg ci odpowiada:

* szanuj matkę i ojca
* zachowuj dni święte
* nie czyń sobie bożków
* składaj ofiary przyjemne Bogu.

Trudne? A może spróbuj? Pan Bóg ci pomoże. To On nas wzywa do świętości i Jemu bardzo, bardzo zależy na tym, abyśmy byli świętymi.
Nie bój się świętości! Nie obawiaj się, że sobie nie poradzisz, że się do tego nie nadajesz. Twój Bóg jest święty i ty możesz – z Jego pomocą – być świętym.

Tobie, sobie i wszystkim jak najserdeczniej tego życzę.