Poślij mnie!

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”. Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”. Iz 6, 8

Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Proponuje. I czeka. Czeka na moją odpowiedź. Czy zdobędę się na to, by z serca odpowiedzieć: „Poślij mnie?”